Welkom

Welkom bij Social Paradise.eu. We zijn trots je mogen te verwelkomen op onze webshop!

Definitie van de voorwaarden

Gebruiker, in deze algemene voorwaarden, is iemand die het internet gebruikt en de website van SocialParadise.eu bezoekt.

Bij koper verwijzen we naar een gebruiker die een aankoop heeft gedaan via onze webshop op SocialParadise.eu.

Enige referentie naar u, jij, je, jou, jouw en soortgelijke benamingen moet gezien en gelezen worden als gebruiker en/of koper.

SocialParadise.eu is de schrijver van dit document en enige referentie in dit document naar wij, ons, onze, we en soortgelijke benamingen moet gezien en gelezen worden als SocialParadise.eu

Algemene Voorwaarden

De diensten en/of producten aangeboden door SocialParadise.eu kunnen enkel worden gebruikt, dan wel worden afgenomen wanneer er een akkoord op deze algemene voorwaarden is gegeven.

Hoewel de algemene voorwaarden over het algemeen leidend zijn, raden we met klem aan om ook onze algemene informatie goed door te nemen. Hierin staan enkele punten uitgebreid en enigzins behapbaarder uitgelegd, waardoor dit in bepaalde gevallen als leidend mag worden beschouwd.

Is er om wat voor reden dan ook iets niet duidelijk alvorens je een bestelling plaatst, raden we je met klem aan om direct contact op te nemen.

Door jezelf te registreren, een bestelling te plaatsen of van onze diensten gebruik te maken erken je dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en dat je deze hebt gelezen. Door de voorwaarden te accepteren begrijp je dat SocialParadise.eu op geen enkele manier verantwoordelijk is te houden voor enige schade, verlies of diefstal mede als persoonlijke consequenties die uit onze dienst(en) en/of product(en) voort zouden kunnen vloeien.

1. Algemeen

Door een bestelling op SocialParadise.eu te plaatsen, ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden en daarmee de onderstaande opsomming van punten, ook wanneer deze voorwaarden en punten niet door jou worden gelezen.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden ten allen tijde te wijzigen, ook zonder je hiervan op de hoogte te stellen. We verwachten dat je deze voorwaarden daarom alvorens je een bestelling plaatst goed en in zijn geheel doorneemt zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Je zult de SocialParadise.eu website/webshop alleen gebruiken binnen de perken van betreffende algemene voorwaarden en je gaat akkoord met deze algemene voorwaarden en los van deze website staande algemene voorwaarden van gerelateerde websites als Facebook.com, Twitter.com, Instagram.com, Youtube en eventuele andere aan onze diensten en/of producten gerelateerde netwerken en/of websites.

Het is belangrijk om te begrijpen dat SocialParadise.eu op geen enkele manier verbonden is aan bovengenoemde domeinnamen en/of bedrijven die betreffende domeinnamen bezitten of beheren.

SocialParadise.eu’s prijzen kunnen zonder notificatie en ten allen tijde worden aangepast. Een geplaatste order tijdens, voor of na een prijswijziging blijft ongewijzigd en zal niet naar de oude of nieuwe prijs worden aangepast. Indien er sprake is van een dusdanig groot verschil in een inkoopprijs, behouden we ons het recht voor een order te annuleren zodat je deze later opnieuw kunt plaatsen.

2. Levering

SocialParadise.eu kan geen garantie op levertijd van onze producten geven. Uiteraard proberen we je wel van een correcte leveringsverwachting te voorzien.

Mocht je deze niet op SocialParadise.eu terug kunnen vinden, kun je ons op mail (at) SocialParadise.eu vragen wat de verwachte levertijd is van de door jou bestelde producten.

Let erop dat ook per e-mail of WhatsApp verstrekte verwachte levertijden enkel ter indicatie dienen.

Indien de levering van de door jou bestelde producten langer in beslag neemt dan de aangegeven verwachte levertijd kan je je order niet annuleren en keren we geen refund uit. De bestelling is immers in ons systeem geplaatst.

Om tegenover onze ‘likers’ enigszins representatief te blijven, annuleren we geen orders daar dit tot onvrede en het verlies van beschikbare accounts kan leiden.

Mocht een order om welke reden dan ook niet voltooid kunnen worden, storten we vanzelfsprekend het bedrag binnen 5 werkdagen terug op de rekening waarmee je de bestelling hebt betaald.

SocialParadise.eu probeert ten allen tijde te leveren wat er verwacht wordt van onze afnemers (jij als koper zijnde).

Wanneer het ons nodig lijkt om de order te voltooien, kunnen we een product wijzigen zonder je hiervan op de hoogte te stellen.

Disclaimer:

SocialParadise.eu is te nimmer aansprakelijk voor enige schade aan je accounts, jou in persoon, je bedrijf of andere gerelateerde zaken waarop onze producten invloed zouden kunnen hebben.

Aansprakelijkheid:

1. Verantwoordelijkheid

SocialParadise.eu is op geen enkele manier verantwoordelijk te houden wanneer een account account word verwijderd of word ‘ge-ghost’.

Tevens zijn we te nimmer verantwoordelijk te houden wanneer er posts en/of foto’s van je account(s) worden verwijderd door het netwerk waarop deze post was geplaatst.

2. Garantie

SocialParadise.eu’s producten en/of diensten zullen enkel worden gebruikt om je Instagram, Twitter, YouTube, en/of overig netwerk account’s ‘aanzien’ te verhogen.

Wij garanderen op geen enkele manier dat gekochte producten ook daadwerkelijk interactieverhogend werken.

Het enige wat we garanderen, is dat je het product wat je hebt besteld ook zult ontvangen.

Mocht dat zoals eerder aangegeven niet mogelijk blijken, zul je (mits je aan de voorwaarden voldoet) het bedrag van de mislukte order binnen 5 werkdagen teruggestort krijgen op je rekening.

SocialParadise.eu garandeert dat 100% van de bestelde volgers, viewers, likers of andere productvorm echt is maar kan niet garanderen dat iedere account een profielafbeelding en/of overige zaken bevatten.

Vanzelfsprekend streven we ernaar om ervoor te zorgen dat dit wel het geval is, maar het kan voorkomen dat dit bij (sommige) accounts niet het geval is. Wanneer je ‘last’ hebt van zulke accounts, kun je hiervan een melding maken en zullen we de betreffende gebruiker aansporen om zijn/haar account op te vullen. Gebeurd dit niet binnen de door ons gestelde termijn, verwijderen we deze account(s) uit ons systeem.

SocialParadise.eu GARANDEERT GEEN 24-UURS LEVERING.

Sterker nog, SocialParadise.eu garandeert geen enkele leveringsduur. We doen zoals eerder aangegeven ons uiterste best om onze leveringsverwachting nauwkeurig in te schatten en waar mogelijk op productpagina’s en/of tijdens het bestelproces te vermelden, het blijven echter schattingen.

SocialParadise.eu is op geen enkele manier verantwoordelijk te houden voor enige vertraging in de levering van de door jou bestelde producten. Ook is SocialParadise.eu op geen enkele manier verantwoordelijk te houden voor de eventuele negatieve effecten die onze producten en/of diensten met zich mee kunnen brengen.

Denk hierbij aan negatieve beoordelingen of een opschorting van je account omdat je een verwachte levertijd niet hebt nageleefd. Mocht je onze diensten en/of producten doorverkopen op bijvoorbeeld een veilingsite waarbij je te maken hebt met een tijdgebonden levering, dan raden we je af om van SocialParadise.eu gebruik te maken.

Refund Policy

SocialParadise.eu keert enkel refunds uit wanneer er alvorens een order in ons systeem in te voeren blijkt dat betreffende order niet (geheel) geleverd kan worden.

SocialParadise.eu keert geen refunds uit wanneer er volgers, likes en/of overige diensten en/of producten na levering wegvallen.

11-11-2016: De reden dat we deze drops niet aanvullen is omdat wij geen invloed hebben op acties van het netwerk waarvoor je producten besteld. Ook hebben we geen invloed op hetgeen personen doen met hun account, waardoor het dus kan gebeuren dat er een of meerdere accounts verbannen worden waardoor koper volgers/views/likes/et cetera kan verliezen.

Het kan zijn dat een order door het wegvallen van geleverde accounts (volgers)/likes/views/et cetera lager in geleverde aantallen kan uitvallen dan oorspronkelijk is aangeschaft.

Op enkele producten (Instagram Volgers) leveren we een ‘drop-garantie’ van 20 dagen. Dit wil zeggen dat wanneer er volgers wegvallen, deze geheel kosteloos worden vervangen. Deze garantieperiode gaat in op het moment dat je de bestelling hebt geplaatst.

Tevens keren we geen refunds uit wanneer je een verkeerde username en/of profiel/post/video URL hebt doorgegeven. Kijk je bestelling en eventuele aangeleverde gegevens daarom goed na!

Let op; ook bij een actie zoals InstaPurge (Instagram) keren we geen refunds uit. Tijdens de vorige (eerste) InstaPurge is slechts één procent van onze accounts beïnvloed, we verwachten dat dit aantal tijdens aankomende acties lager uit zal vallen daar de accounts verder geoptimaliseerd zijn.

Privacy

Deze policy legt uit hoe we je informatie gebruiken.

Laat voorop staan dat we begrijpen hoe belangrijk het voor je is dat je gegevens privé blijven en gaan daarom uiterst zorgvuldig met je gegevens om.

We hebben diverse maatregelen genomen om dit zo goed als mogelijk na te leven. De informatie die je bij je order verstrekt zal enkel worden ingezet om je order af te kunnen ronden en zal niet aan derden worden weggegeven of worden verkocht.

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en bijbehorende policies ga je er mee akkoord dat we je af en toe aanbiedingen per mail toe zullen zenden.

Dit document is voor het laatst aangepast op 05-03-2018.